Порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, визначений Законом України «Про виконавче провадження».

Примусове виконання судових рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Примусове виконання судових рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчого листа, виданого місцевим судом.

Питання, пов’язані із зверненням судового рішення до виконання, вирішує місцевий суд, який розглянув справу. За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, видається один виконавчий лист.

Тобто, коли рішення суду не виконується у добровільному порядку, особам на користь яких воно ухвалено, необхідно звернутися до місцевого суду, який розглядав справу, з заявою про видачу виконавчого листа, одержати його та передати на виконання до державної виконавчої служби.

Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох

відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.

У виконавчому листі зазначаються:

1) назва і дата видачі документа, найменування суду, прізвище та ініціали посадової особи, що його видала;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано виконавчий лист;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові за наявності) (для фізичних) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності стягувача та боржника за наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за наявності (для фізичних осіб — платників податків), а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо;

4) резолютивна частина рішення;

5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;

6) строк пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Виконавчий лист повинен бути підписаний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплений печаткою суду.

Система Orphus
Поделиться —
comprar priligy portugal